Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλώς ορίσατε στο www.horecamarket.grΟ παρών διαδικτυακός τόπος (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία «HORECAMARKET Ι.Κ.Ε.» (στο εξής «Εταιρία») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Γ. Μπλαλόγλου αρ. 9, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142510106000, Α.Φ.Μ. 800835080. Η περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή και σαφή αποδοχή και συναίνεση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και κάθε μεταφορά δεδομένων γίνεται με δική σας ευθύνη.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία με τα παρακάτω:

 

 


Προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Ειδικότερα, κατά την εγγραφή σας, η οποία επιτρέπεται μόνον εάν είστε άνω των 18 ετών, θα ζητηθεί το πλήρες σας ονοματεπώνυμο, ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείστε, η επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας ενεργείτε και η θέση που κατέχετε σε αυτήν, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης κατ’ εντολή ή για λογαριασμό της οποίας ενεργείτε, η τοποθεσία από την οποία επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε, ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Με την εγγραφή σας συναινείτε στην εμφάνιση των στοιχείων του ονοματεπωνύμου με το οποίο έχετε εγγραφεί ή/και του e-mail σας και της επιχείρησης στην οποία έχετε δηλώσει ότι απασχολείστε, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση και εύρεσή σας από άλλο Χρήστη που θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας μέσω της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν θα ζητήσει από τον Χρήστη στοιχεία σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολογικά στοιχεία, εκτός από τα ανωτέρω αναφερθέντα.

 

Το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο. Η Εταιρία κάνει χρήση των στοιχείων και του e-mail σας, προκειμένου να (i) επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με προϊόντα που καταχωρούνται και αναρτώνται στην Ιστοσελίδα από εμπόρους-προμηθευτές (ii) σας αποστείλει ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά σημειώματα - newsletters με κριτήριο τις προτιμήσεις σας (iii) να μετρήσει την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας και τις απαιτήσεις των Χρηστών, (iv) να μπορεί ο Χρήστης, μέσω του ονόματός του ή του e-mail του, να αναζητηθεί από άλλο Χρήστη που θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί του μέσω της Ιστοσελίδας. 

Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για περιορισμό της επεξεργασίας ή για αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και για φορητότητα των δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση [email protected]. Σε μία τέτοια περίπτωση, η Εταιρία ανταποκρίνεται στο αίτημα μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, εκτός εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Επίσης, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail επιλέγοντας το σχετικό link (unsubscribe) που ενσωματώνεται σε κάθε επικοινωνία. Τέλος, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με τρόπο αντίθετο στη νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες όπως για παράδειγμα marketing, re-marketing, επικοινωνία. Επίσης, η Εταιρία διαβιβάζει τα δεδομένα στους εμπόρους - προμηθευτές που αναρτούν τα προϊόντα τους στην Ιστοσελίδα, για το σκοπό της επικοινωνίας τους με εσάς και τη διευκόλυνση της παραγγελίας σας. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να έχουν τα ίδια μέτρα προστασίας με αυτά που τηρεί η Εταιρία.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Έτσι, η επεξεργασία τους θα διαρκέσει για όσο χρόνο παραμένετε εγγεγραμμένος στην Ιστοσελίδα. Μετά τη διαγραφή σας, εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε μόνον εκείνα τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση στατιστικών σκοπών, για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία καθώς και για την προάσπιση των εκ του νόμου δικαιωμάτων μας

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας. Με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, συμφωνείτε στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies μπορείτε, είτε να τα απενεργοποιήσετε, είτε να αποφύγετε την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα. Επίσης είναι δυνατόν να διαγράψετε τα ήδη αποθηκευμένα cookies από τον browser που χρησιμοποιείτε.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον browser του Χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Τα cookies δεν επεξεργάζονται δεδομένα του Χρήστη, αλλά χρησιμεύουν αποκλειστικά για την διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην Ιστοσελίδα. Η χρήση των cookies επιτρέπει στην Ιστοσελίδα να αναγνωρίσει τον Χρήστη κάθε φορά που την επανεπισκέπτεται και να του προσφέρει πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την περιήγηση.  

Μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και τον browser ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία και αποθήκευση cookies. Ωστόσο, η αποτροπή δημιουργίας των cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την περιήγηση και να έχει ως αποτέλεσμα τη μη πλήρη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση. Σε μία τέτοια περίπτωση θα ζητείται η εκ νέου συναίνεση του Χρήστη.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.